Umowa pracy opiekunki seniora – na co zwrócić uwagę?

Przed podjęciem pracy, opiekun osób starszych musi dokładnie przejrzeć proponowaną mu umowę. W żadnym razie nie można skupiać się tylko na oferowanym wynagrodzeniu. Trzeba dokładnie przeczytać wszystkie warunki zatrudnienia i w razie jakichkolwiek wątpliwości – pytać. Powinno się zwrócić uwagę, w jaki sposób sformułowane są umowne zapisy, które dotyczą np. ubezpieczenia medycznego. 

Dobra umowa z agencją to poczucie bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia

Rekrutacja na nowe stanowisko pracy przeważnie jest stresująca. W momencie otrzymania oferty zawarcia umowy o pracę wielu kandydatów jest tak przejętych, że tylko przelatuje wzrokiem treść dokumentów i składa podpis w odpowiednim miejscu. Dopiero później zaczynają się problemy. Nie zawsze są one wynikiem nieuczciwości agencji. Często są one spowodowane niezrozumieniem zasad pracy, na które ktoś się zgodził. Odpowiednio sformułowana umowa zawsze jest kompromisem pomiędzy interesami agencji i potrzebami opiekuna seniora. Obie strony muszą skorzystać na współpracy.  Praca opiekunki Bielsko-Biała

Zawsze jednak opiekun musi mieć pewność, że jego praca w Niemczech jest legalna i w związku z tym podlega ochronie prawnej. Ważne jest również odczucie, że w trakcie pobytu poza granicami Polski, może w każdej trudnej dla niego sytuacji liczyć na wsparcie ze strony pracowników agencji. Tylko wtedy będzie on w stanie szybko odnaleźć się w nowym miejscu i efektywniej wykonywać swoje zadania.  Zlecenia dla opiekunki na wymianie

Przeczytaj – Przygotowanie do pracy za granicą

Umowa o pracę dla opiekuna seniora musi gwarantować  stabilność finansową i uczciwe traktowanie

W trakcie analizowania i negocjowania warunków zatrudnienia, opiekun osób starszych musi dopilnować, aby jego sytuacja była stabilna pod względem finansowym  oraz emocjonalnym. Dlatego należy sprawdzić, czy przedstawione do podpisu dokumenty określają:

  1. typ podpisywanej umowy – praca jako opiekun może odbywać się w oparciu o jedną z trzech umów: zlecenia, o dzieło, o pracę. Różnią się one między sobą dość mocno. Chociażby w sposobie rozliczania, prawa do płatnego urlopu i wyliczaniem wynagrodzenia. Co więcej, na forach internetowych dla opiekunów seniorów pojawiają się informacje, że umowy są źle formułowane. Przykładowo, w umowach zlecenia częste jest umieszczanie zasad, które nie powinny tam być, ponieważ można je stosować tylko w innym rodzaju porozumienia prawnego. 
  2. ubezpieczanie medyczne – w umowie musi być wyraźnie zaznaczone, na jakich warunkach opiekun jest objęty ubezpieczaniem. Problemy ze zdrowiem mogą zdarzyć się zawsze, także w trakcie wyjazdu w celach zarobkowych za granicę. Nie można tego lekceważyć. 
  3. wynagrodzenie – w umowie muszą być podane konkretne kwoty (netto i brutto) oraz terminy wypłat. Trzeba je sobie sumiennie przeliczyć, a w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, jak najszybciej porozmawiać o tym z konsultantem kadr w agencji albo bezpośrednio z pracodawcą. 
  4. zakres obowiązków – katalog czynności, do których będzie zobowiązany opiekun seniora w Niemczech, może być bardzo różny. W związku z tym trzeba domagać się zapisania go w umowie. Nie wystarczy ustnie dogadać się z pracodawcą. Wszystko musi być na piśmie. 
  5. czas obowiązywania umowy i warunki jej zakończenia – reguły te są bardzo ważne. Szczególnie w przypadku pojawienia się problemów w trakcie współpracy z agencją. Pracodawcy raczej nie zapominają o tych zapisach, ponieważ i dla nich są one istotne. 

Warto przeczytać – Wypalenie zawodowe opiekunek

Kogo obciążą inne koszty związane z pracą w Niemczech?

Przed zatrudnieniem się w agencji pracy dla opiekunek, warto dopytać o takie kwestie, jak koszt podróży, tłumaczenia dokumentów czy dodatkowych badań lekarskich. Musimy zadbać, aby te ustalenia mieć na piśmie. Nie zawsze pracodawca zgadza się np. zwrócić cenę biletu albo pokrywa ją tylko częściowo. Asertywność w pracy opiekunki.

Wykonanie dodatkowych badań lekarskich często jest wymogiem, który musi spełniać opiekun osoby starszej w Niemczech. Bywa, że podjęcie pracy jest możliwe tylko po okazaniu umowy przetłumaczonej na język niemiecki. Jest to korzystne dla bliskich seniora, gdyż mogą oni sięgnąć do niej, gdy okaże się to konieczne.  Rutyna w pracy

Podejmując pracę za granicą nie można zakładać ani uczciwości, ani nieuczciwości agencji dla opiekunów osób starszych. Warto jednak dokładnie przeczytać wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia, a nawet poprosić o konsultację specjalistę prawa pracy lub prawnika.  Bo to właśnie o nie z pewnością zapyta osoba rekrutująca. Jeśli w CV pojawiły się informacje o kursach, certyfikatach i zaświadczeniach – koniecznie zabierz je ze sobą. Jest niemalże pewne, że temat ten zostanie poruszony w trakcie rozmowy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku braku odpowiedzi na pytania, zawarte w formularzu. Jeśli takie luki pozostały, z pewnością trzeba nastawić się na udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień. Wyjazd opiekunki do Niemiec

Comments are closed.

Poznaj naszą ofertę dla Ciebie!