Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

Co to jest karta EKUZ,jak ją uzyskać?

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument, na podstawie którego mamy prawo do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej za granicą w czasie wyjazdów turystycznych bądź zawodowych. Wyrobienie karty jest bezpłatne. Nie ma jednej karty dla wszystkich członków rodziny. Dla każdej osoby karta EKUZ wystawiana jest oddzielnie.  Karty EKUZ wystawiane dla dzieci są ważne z dokumentem tożsamości rodzica/ opiekuna prawnego bądź dziecka. Praca opiekunki bez języka

Wniosek o kartę EKUZ można złożyć:

 • w oddziale NFZ (osobiście, pocztą tradycyjną, elektronicznie),
 • przez skrzynkę ePUAP,
 • przez IKP (Internetowe Konto Pacjenta).

W trakcie składania wniosku o EKUZ należy przygotować wymagane dokumenty. Są to:

 • legitymacja dla uczniów i studentów, którzy ukończyli 18. rok życia i są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
 • dokument U2 dla osób wyjeżdżających w celu znalezienia pracy (U2 wydają Urzędy Pracy),
 • dokument A1 tzw. Formularz Unijny dla osób wyjeżdżających w celach zarobkowych (A1 wydawane są stosownie przez ZUS i KRUS).

Dieta osoby starszej z protezą

Gotową kartę EKUZ można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika (wymagane upoważnienie) w oddziale NFZ, do którego złożony był wniosek. Formę elektroniczną karty otrzymają osoby składające dokument przez ePUAP oraz te, które w trakcie osobistego składania wniosku do NFZ wybrały odpowiednią opcję we formularzu.  Rollator dla osób starszych

Ważnym jest także, aby pamiętać o okresie ważności karty. W zależności od wieku bądź statusu zawodowego, karta EKUZ ważna jest:

 • 20 lat dla emerytów i rencistów w wieku emerytalnym,
 • do 18. roku życia dla osób niepełnoletnich zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
 • 5 lat dla emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz dla osób niepełnoletnich, którzy mają obywatelstwo polskie,
 • 3 lata dla osób zatrudnionych, prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierających świadczenia przedemerytalne lub zasiłek,
 • 18 miesięcy dla osób ubezpieczonych, które skończyły 18. rok życia i pobierają rentę, a także dla osób, które ukończyły 18. rok życia i są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny oraz dla studentów, uczniów, doktorantów,
 • 6 miesięcy dla nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu oraz dla osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
 • 2 miesiące dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • 42 dni dla kobiet w okresie połogu mieszkających w RP i posiadających obywatelstwo polskie.

Ile zarabia opiekunka w Niemczech?

Kraje sankcjonujące kartę EKUZ to:

 • państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania,
 • państwa EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)- Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria,
 • terytoria zamorskie:
  • francuskie (Gwadelupa, Martynika, Reunion, Gujana Francuska, St. Pierre-et-Miquelon),
  • hiszpańskie (Wyspy Kanaryjskie, Majorka)
  • portugalskie (Madera, Azory).

Karta EKUZ nie obowiązuje:

 • na Wyspach Normandzkich,
 • w Watykanie,
 • w Monako,
 • w San Marino,
 • na Wyspie Man,
 • w przypadku osób, którzy nie są obywatelami państw Unii Europejskiej- w Islandii, Szwajcarii, Danii, Liechtensteinie, Norwegii.

Pomoc osobie starszej u lekarza.

Zakres opieki zdrowotnej dla posiadaczy karty EKUZ

Mamy prawo do korzystania z leczenia niezbędnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Są to podstawowe usługi mające na celu ratowanie życia i zdrowia pacjenta. Leczenie to obejmuje taki zakres opieki i na takich warunkach,  jaki obowiązuje w danym kraju, do którego wyjeżdżamy. Jeśli na przykład w danym kraju jest obowiązek uiszczania częściowych opłat za leczenie, również jesteśmy zobligowani do takiej zapłaty. Asertywność w pracy opiekunki.

Posiadacze karty EKUZ nie mogą też liczyć na zwrot kosztów:

 • leczenia planowanego (zabiegi chirurgiczne, plastyczne czy protetyczne),
 • powrotu do kraju w przypadku nagłych zachorowań,
 • związanych ze śmiercią posiadacza karty,
 • akcji ratunkowych (np. dla amatorów sportów ekstremalnych),
 • w przypadku utraty bagażu,
 • ratownictwa górskiego.

WAŻNE! Przed planowanym wyjazdem najlepiej sprawdzić, jaki zakres usług medycznych w danym kraju jest objętych bezpłatnym świadczeniem oraz na jakich zasadach obywatele danego kraju korzystają z podstawowej służby zdrowia. Można to zrobić na rządowej stronie pacjenta: https://pacjent.gov.pl/artykul/zasady-leczenia-w-ramach-ekuz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poznaj naszą ofertę dla Ciebie!