Opieka nad osobami starszymi – jak komunikować się z seniorem?

Opieka nad osobami starszymi wiąże się z wieloma różnymi zadaniami. Podczas opieki nad osobą starszą bardzo ważna jest komunikacja. Bez niej nie będziemy w stanie zapewnić podopiecznemu optymalnego wsparcia w codziennych czynnościach. Opiekun osób starszych ma zadanie pomagać seniorom w zaspokajaniu ich szczególnych potrzeb wynikających z ich sędziwego wieku czy też różnych chorób. Dlatego wzajemne rozumienie się jest tak istotne.

Komunikacja z seniorami może być trudna, ponieważ słuch nie jest już taki sam, a umysł jest mniej sprawny niż kiedyś. Stosunkowo łatwiej jest mówić głośniej i wolniej niż cierpliwie tłumaczyć wielokrotnie jakąś kwestię. W przypadku pracy w opiece w Niemczech dochodzi jeszcze jeden aspekt – bariera językowa.

Sprawowanie opieki nad osobami starszymi a znajomość języka niemieckiego

Opieka nad osobami starszymi jest obowiązkiem społeczeństwa, a naszym zadaniem jest zapewnienie im bezpieczeństwa, zdrowia i szczęścia.

Osoby starsze powinny być traktowane z szacunkiem, godnością i współczuciem. Należy zapewnić im możliwości wzrostu i rozwoju, aby nie czuły się odizolowane od społeczeństwa. Ważne jest, abyśmy poznali potrzeby osób starszych, tak abyśmy mogli zapewnić im odpowiednie usługi. Musimy wiedzieć, jak komunikować się z nimi w sposób respektujący ich kulturę i pochodzenie. Dlatego przy podejmowaniu pracy jako opiekunka osób starszych w Niemczech tak ważna jest znajomość języka niemieckiego przynajmniej na podstawowym poziomie.

Opieka nad osobami starszymi obejmuje m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, dbanie o opiekę higieniczną, wsparcie samodzielnej egzystencji na tyle, na ile to możliwe, utrzymywanie porządku w domu podopiecznego, dotrzymywanie towarzystwa w okresie sprawowania opieki, organizowanie czasu wolnego seniora, podawanie leków, posiłków, towarzyszenie w czasie wizyt lekarskich. Te wszystkie zadania nie mogą być wykonane w satysfakcjonujący sposób bez odpowiedniej komunikacji. Znajomość języka niemieckiego to wymóg, który muszą spełniać osoby ubiegające się o pracę opiekuna osób starszych. Agencje, które współpracują z kandydatami na to stanowisko, bardzo często oferują kursy i szkolenia językowe. Porozumiewanie się z podopiecznym i jego rodziną to kluczowa sprawa w prawidłowym wykonywaniu swoich obowiązków.

Istnieje wiele innych możliwości rozwoju swoich umiejętności językowych, np. nauka języka w darmowych filmów zamieszczanych w Internecie lub zajęcia z native speakerem. Istnieją także specjalne podręczniki do nauki języka dla opiekunów osób starszych. Takie książki są bardzo pomocne, gdyż pozwalają na naukę specjalistycznych zwrotów przydatnych w tej konkretnie pracy. Na początek wystarczą podstawy, a słówek zawsze można się douczyć w trakcie pracy.

Komunikacja z osobą starszą wymaga cierpliwości i empatii – aktywne słuchanie

Słuchanie wymaga nie tylko cierpliwości, ale także pewnego wysiłku. Fakt, że musimy słuchać, nie oznacza, że będzie to łatwe i przyjemne. Czasami jest to trudnym wyzwaniem, dlatego potrzebujemy odpowiedniego podejścia i nastawienia. Na przykład, na pierwszy rzut oka wydaje się, że słuchanie polega tylko na milczeniu, ale nie zawsze jest to prawdą. Aby słuchać, musimy być obecni fizycznie w pomieszczeniu z drugą osobą, a także mentalnie w jej historii życia. Oznacza to, że powinniśmy nie tylko siedzieć cicho, ale także patrzeć na naszego rozmówcę otwartym i zainteresowanym wzrokiem i od czasu do czasu kiwać głową, aby okazać mu wsparcie. Daje to rozmówcy poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że chętniej kontynuuje swoją opowieść. Pomaga w tym również cierpliwość – pozwala nam uważnie słuchać tego, co mówią seniorzy, zadawać pytania, gdy jest to konieczne, lub okazywać zainteresowanie tym, co mówią, kiwając głową lub wypowiadając krótkie komentarze typu: „to naprawdę ciekawe” itp.

Osoby chore, osoby starsze – trudności z wymową

Przebywanie ze starszą osobą przez długi czas wiąże się z nawiązywaniem relacji. Jednym z elementów budowania dobrej relacji jest słuchanie. Słuchanie jest bardzo ważnym elementem komunikacji. Nie chodzi tylko o słyszenie słów, ale raczej o rozumienie tego, co się mówi i co chce się przekazać. Oznacza również, że zwracamy uwagę na tę osobę, bierzemy pod uwagę jej uczucia, mimikę twarzy i język ciała, ton głosu i sposób, w jaki używa słów. Może to być bardzo ważne, gdy nasz podopieczny cierpi na demencję lub chorobę Alzheimera. Inną trudnością jest to, że seniorzy często mają problemy z wyrażaniem siebie w sposób werbalny. Mogą oni wielokrotnie powtarzać swoje wypowiedzi lub całkowicie zrezygnować z prób komunikacji, gdy zdadzą sobie sprawę, że nie są rozumiani przez otoczenie. Może to powodować frustrację u obu stron: u opiekuna, który nie rozumie, co się do niego mówi, i u seniora, który czuje się źle, bo nie jest w stanie przekazać swoich myśli.

Jak już wspomnieliśmy, bardzo często osoby schorowane mają trudności z wymową i lekkością przekazywania informacji. Problemy z mową towarzyszą wielu chorobom – demencji, niepełnosprawnościom, chorobie Alzheimera, Parkinsona, udarom, wylewom, schorzeniom krtani. Opieka nad osobami, które borykają się z takimi trudnościami, wymaga od opiekuna ogromnego zaangażowania i cierpliwości.

Jak ułatwić proces komunikowania się z seniorami z ubytkiem słuchu lub zaburzeniami funkcji poznawczych?

Istnieją pewne ogólne zasady, które mogą pomóc opiekunom w porozumiewaniu się z seniorami z ubytkiem słuchu lub zaburzeniami funkcji poznawczych:

  • mówmy powoli i wyraźnie – nie używajmy skrótów (np. „nie”), unikajmy wyrażeń slangowych i idiomów;
  • zwracajmy się twarzą do rozmówcy w miarę możliwości nawiązujmy kontakt wzrokowy;
  • starajmy się usiąść blisko rozmówcy, aby czuł się bardziej komfortowo;
  • używajmy prostych zdań – unikajmy zdań złożonych;
  • podczas mówienia używajmy gestów;
  • używajmy szablonów listów lub piktogramów.

Okazanie zainteresowania osobie starszej, która chce nam przekazać w jakiś sposób to, co ma do powiedzenia, jest pierwszym krokiem do zbudowania zaufania w tak trudnej i wymagającej sytuacji. Znalezienie wspólnego języka na pewno zajmie trochę czasu, jednak jest najbardziej możliwe i ułatwia późniejszą współpracę. Czasem odrobina zaangażowania może pokonać wszelkie trudności i przynieść niesamowitą satysfakcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poznaj naszą ofertę dla Ciebie!